Medverkande

En man

Pelle Snickars

Pelle Snickars är projektledare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora på Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet.

Läs mer
En man

Johan Jarlbrink

Johan Jarlbrink är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och docent i mediehistoria vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Läs mer
En man

Fredrik Norén

Fredrik Norén är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam som förste forskarassistent på Humlab, centret för digital humaniora vid Umeå universitet.

Läs mer
En kvinna

Alexandra Borg

Alexandra Borg är lektor och forskare vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Läs mer
En man

Erik Edoff

Erik Edoff är FD i mediehistoria och verksam som postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap på institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet.

Läs mer
En man

Måns Magnusson

Måns Magnusson (Ph.D.) är postdok vid Institutionen för datavetenskap vid Alto-universitetet i Helsingfors.

Läs mer
En man

Roger Mähler

Roger Mähler has a degree in computer science and has currently a position as lead developer at Humlab, Umeå university.

Läs mer

Johan Malmstedt

Johan Malmstedt är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper och Humlab, Umeå universitet. Han har en bakgrund inom idé- och lärdomshistoria samt digital humaniora, och intresserar sig för förhållandet mellan tänkande och ljudmedier. Ljudarkiv – både som kunskapskälla och historisk företeelse – är fokus för […]

Läs mer

Väinö Yrjänäinen

Väinö Yrjänäinen är doktorand vid Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Han är utbildad datavetare med fokus på och intresse för textbearbetning. Inom Westac-projektet kurerar Yrjänäinen textdata samt utvecklar och implementerar statistiska metoder för textanalys.

Läs mer

Hannes Waldetoft

Hannes Waldetoft är doktorand vid Statistiska institutionen, Uppsala Universitet. Han är utbildad statistiker med intresse av att använda statistiska metoder inom samhällsvetenskapliga områden. Som en del av sin doktorandtjänst ägnar han sig åt bearbetning och analys av textdata och kommer inom Westac att kurera och analysera romaner, dagspress och Bonniers litterära magasin.

Läs mer