En man

Fredrik Norén

Fredrik Norén är filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam som förste forskarassistent på Humlab, centret för digital humaniora vid Umeå universitet. I avhandlingen ”Framtiden tillhör informatörerna”: Samhällsinformationens formering i Sverige 1965–1975 (2019) undersökte Norén hur samhällsinformation debatterades och praktiserades i gränslandet mellan olika samhällssfärer. Hans forskning kretsar framförallt kring mediehistoriska perspektiv på myndighetskommunikation samt användandet av digitala metoder för att analysera storskaliga textsamlingar. Bland senare publikationer återfinns ”Distant reading the history of Swedish film politics in 4500 governmental SOU reports” (Scandinavian Journal of Cinema, 2017) och ”Urban catastrophe and sheltered salvation: The media system of Swedish civil defence, 1937–1960” (Media History, 2018).