En man

Erik Edoff

Erik Edoff är FD i mediehistoria och verksam som postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap på institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Forskningsmässigt har Edoff empiriskt framförallt ägnat sig åt tidningspressen under 1800-talet. Han har bland annat intresserat sig för frågor rörande pressens geografi och spridningsnätverk liksom för hur sådana frågor kan ställas till stora datamängder. Några kommande publikationer är ”Stockholm mot landsorten: Stockholmsbrev och 1800-talets landsortspress som nätverk” (kommande) och ” A Press Atlas: NER and 19th Century Swedish Geographic Horizons” (kommande).