Väinö Yrjänäinen

Väinö Yrjänäinen arbetar i Westac-projektet som datavetare vid Umeå universitet. Han är utbildad datavetare med fokus på och intresse för textbearbetning. Inom projektet kurerar han textdata och dessutom utvecklar och implementerar han statistiska metoder för textanalys.