Väinö Yrjänäinen

Väinö Yrjänäinen är doktorand vid Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Han är utbildad datavetare med fokus på och intresse för textbearbetning. Inom Westac-projektet kurerar Yrjänäinen textdata samt utvecklar och implementerar statistiska metoder för textanalys.