En man

Måns Magnusson

Måns Magnusson (Ph.D.) är postdok vid Institutionen för datavetenskap vid Alto-universitetet i Helsingfors. Han disputerade 2018 i Statistik vid Linköpings Universitet med avhandlingen Scalable and Efficient Probabilistic Topic Model Inference for Textual Data. Forskningsmässigt har Magnusson intresserat sig för probabilistiska modeller för analys av textuell data samt hur vi kan jämföra probabilistiska textmodeller inom ett Bayesianskt statistiskt ramverk. Ett genomgående intresse är tillämpningar av probabilistiska modeller inom ämnen som historia, statsvetenskap, litteraturvetenska och sociologi. Några kommande publikationer är Leave-one-out cross-validation for large data (2019) och Voices from the far right: a text analysis of Swedish parliamentary debates.