En man

Johan Jarlbrink

Johan Jarlbrink är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och docent i mediehistoria vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. Han har framförallt forskat om materiell kultur i relation till journalistik och tidningspress, läsandets historia och arkivfrågor. I ett par projekt har han undersökt teknikhistoriska teman med hjälp av digital textanalys. Bland hans senaste publikationer återfinns ”Cultural heritage as digital noise. Nineteenth century newspapers in the digital archive” (Journal of Documentation, 2017), ”Telegrafen på distans. Ett digitalt metodexperiment” (Scandia, 2018), samt Informations- och avfallshantering. Mediearkeologiska perspektiv på det långa 1800-talets tidningar (2019).