En man

Pelle Snickars

Pelle Snickars är projektledare och professor i digitala kulturer vid Lunds universitet. Snickars har en bakgrund inom kulturarvssektorn och var tidigare forskningschef på Kungliga biblioteket. Han har också varit professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet. Snickars bedriver forskning i skärningspunkten mellan kulturhistorisk medieforskning, digitala kulturer och kulturarvsstudier samt digital humaniora. För mer information, se http://pellesnickars.se/