En man

Pelle Snickars

Pelle Snickars är projektledare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora på Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Han är också affilierad forskare vid Humlab. Snickars är mediehistoriker och verksam som projektledare för WeStAc. Han har en bakgrund inom kulturarvssektorn och var tidigare forskningschef på Kungliga biblioteket. Snickars bedriver forskning i skärningspunkten mellan kulturhistorisk medieforskning, digitala kulturarvsstudier och digital humaniora. Publikationer på senare år innefattar bland andra forskningsantologin, Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet (2019), och de samförfattade böckerna, Spotify Teardown. Inside the Black Box of Streaming Music (2019). För mer information, se http://pellesnickars.se/