Johan Malmstedt

Johan Malmstedt är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper och Humlab, Umeå universitet. Han har en bakgrund inom idé- och lärdomshistoria samt digital humaniora, och intresserar sig för förhållandet mellan tänkande och ljudmedier. Ljudarkiv – både som kunskapskälla och historisk företeelse – är fokus för hans avhandlingsarbete som syftar till att kartlägga ljudreproduktionsmediers och ljuddokument under svensk modernitet, samt att utforska hur dessa material idag kan aktualiseras som informationsbärare.