Hannes Waldetoft

Hannes Waldetoft är doktorand vid Statistiska institutionen, Uppsala Universitet. Han är utbildad statistiker med intresse av att använda statistiska metoder inom samhällsvetenskapliga områden. Som en del av sin doktorandtjänst ägnar han sig åt bearbetning och analys av textdata och kommer inom Westac att kurera och analysera romaner, dagspress och Bonniers litterära magasin.