Kureringsarbete med riksdagsdata och BLM

Under våren 2023 har arbetet med att fortsätta städa och kurera riksdagsprotokoll fortsatt. Arbetet är omfattande och glädjande nog har Westac-projektet härvidlag fått draghjälp av ett RJ-finansierat infraprojekt, SWERIK: Swedish Riksdag 1867–2022: An Ecosystem of Linked Open Data. Det projektet leds av Fredrik Norén vid Malmö universitet (som även ingår i Westac-projektet). På KB-labb fortgår därtill arbetet med att iordningställa de romaner som digitaliserats inom projektet, liksom tidskriften Bonniers Litterära Magasin. Inom projektet är det främst Alexandra Borg på Uppsala universitet som intresserar sig för BLM, och till vår hjälp har vi anställt statistikstudent Liam Tabibzadeh (också vid Uppsala) för att iordningställa BLM för analys. Liam kommer förhoppningsvis att under hösten skriva en bloggpost om sitt arbete.