Robin Saberi

Robin Saberi är forskningsassistent vid Statistiska institutionen, Uppsala universitet. Han är utbildad statistiker med intresse för modellering av textuell data och utforskar i sin masteruppsats möjligheterna till att använda probabilistisk programmering för inferens av generiska topic modeller. Inom Westac-projektet kurerar Saberi textdata samt utvecklar och implementerar statistiska metoder för textanalys.