Projektuppdatering – ungefär i halvtid

Forskningsprojektet Välfärdsstaten analyserad har i skrivande stund kommit ungefär halvvägs. På grund av pandemin kommer projekttiden med all sannolikhet att förlängas – projektet kommer att pågå en bit in på 2024. Arbetet fortskrider ungefär som planerat, med vissa modifikationer. Generellt kan man säga att projektarbetet har innefattat tre olika moment: digitalisering, kurering och forskning. Med Kungliga bibliotekets hjälp har digitaliseringen av Bonniers litterära magasin slutförts, men vi har emellertid bestämt att även resterande årgångar av tidskriften ska digitaliseras och inte bara dem som täcker projekttiden (1945-89). De arbetet kommer att slutföras under våren 2022. På samma sätt fortskrider digitaliseringen av svensk skönlitteratur; uppemot två tusen titlar har nu digitaliserats. Det arbetet har varit mer resurskrävande än vad vi antog från början, så med all sannolikhet kommer de medel som avsatts inte att räcka för hela projektperioden. Men både BLM och romanerna kommer att under 2022 sammanställas som dataset för forskning. För detta ändamål kommer det att krävas en hel del kureringsarbete – som projektet genomför i samarbete med KB-labb. Där har vi arbetat en del med dagspress, men framför allt koncentrerat oss på att kurera ett mycket omfattande dataset av riksdagsdebatter. Om analysperioden för BLM gjorts mer omfattande, så gäller det även för riksdagsdatan där vi arbetet med ett hundraårsperspektiv (från idag till början 1920-talet). Projektets statistiker och maskininlärningsexperter har lagt ned mycket möda på att städa data (på automatisk väg) liksom att förse datasetet med metadata kring talare, partitillhörighet, kön och geografi. Vi räknar med att detta dataset kommer att bli tillgängligt för forskning nu strax före årskiftet 2021/22. I övrigt har en hel del forskningsarbete lagts ned på det SOU-material som vi bland annat skapat en rad olika temamodeller kring. På den kommande digitala historiekonferensen vid Humlab kommer olika aspekter av arbetet inom Välfärdsstaten analyserad att presenteras.