Ett kollage av bokomslag

Första blogginlägget

Fredagen den 10:e maj påbörjades forskningsprojektet ”Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989” på Kungliga biblioteket. Det är ett långt projekt (fem år), men vi är alla nöjda med att äntligen få dra igång projektet. I den första fasen handlar det visserligen mest om att påbörja ett samarbete mellan oss universitetsforskare och utvecklare och personal på Humlab och det nya KBlabb – liksom att få den tekniska infrastruktren på plats. Eftersom projektet kommer att arbeta med flera stora dataset lutar det åt att vi under hösten framför allt kommer att koncentrera oss på att iordningsställa den data som finns (i de redan digitaliserade) Statliga offentliga utredningarna samt den data som ligger öppen på Riksdagens öppna data. På den här bloggen kommer vi att kontinuerligt uppdatera vad som händer i projektet – liksom de aktiviteter vi ägnar oss åt.